Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Administracja

Dyrektor

mgr inż. Edward Bondarewicz
ebondarewicz@gzlokietrz.pl

 

Z-ca dyrektora ds. medycznych

lek.med. Radosław Gorzko
rgorzko@gzlokietrz.pl
 
 

Główna księgowa

mgr Urszula Ukraińska
uukrainska@gzlokietrz.pl
 
 

Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych / Inspektor ds. BHP

mgr inż. Edyta Smotrycka
esmotrycka@gzlokietrz.pl
 
 
 

Koordynator POZ/Inspektor Ochrony Danych

mgr Agnieszka Domagała
adomagala@gzlokietrz.pl

 

 

Referent ds. statystyki medycznej

Marta Jagieło

Wersja XML